Examinatoren

Wouter-Seinen

Wouter Seinen | Linkedin

Advocaat, Baker & McKenzie

Wouter Seinen is technologierecht advocaat vanaf 1999 en voert sinds 2015 de IP & IT/C sectie van Baker & McKenzie Amsterdam aan. Naast het voeren van een gespecialiseerde praktijk op het gebied van intellectuele eigendom en technologie- en internetrecht, staat hij ook vaak (inter)nationale cliënten bij op het gebied van wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens en zaken rondom eigendoms- en andere rechten op elektronische data. In 2004 slaagde hij cum laude voor de postdoctorale VIRA/Grotius specialisatieopleiding ‘Informaticarecht’ en in 2008 werd Wouter door het Magazine Mr. uitgeroepen tot de “Gouden Stoofpeer”, de prijs voor meest veelbelovende IT advocaat onder de 35 jaar.

Beer-Franken

Beer Franken | Linkedin

Information Security- & Privacy Officer

Beer Franken was vanaf 2008 tot en met 2016 verantwoordelijk voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen het AMC en in die hoedanigheid Functionaris Gegevensbescherming. Hij zag toe op de naleving van relevante wetten (waaronder Wbp en Wgbo). Daarnaast hield hij zich bezig met de implementatie van de komende Europese Privacywetgeving binnen het AMC.
Momenteel werkt hij aan het opzetten van een sectorale CERT voor de zorg.