Examinatoren

Annemarie-Bloemen-Patberg

Annemarie Bloemen-Patberg | Linkedin

Partner Legal Counsel, GRASP

Annemarie Bloemen-Patberg is partner en mede-oprichter van GRASP. Zij is als advocaat 10 jaar bij Houthoff Buruma werkzaam geweest. Annemarie heeft zich gespecialiseerd in privacy, e-commerce en commerciële contracten. Daarna heeft ze de overstap naar Philips gemaakt, waar zij naast senior legal privacy counsel ook als Deputy Chief Privacy Officer fungeerde. Voor GRASP werkt zij onder andere met grote multinationals, organisaties in publieke en gereguleerde sector.

Beer-Franken

Beer Franken | Linkedin

Information Security- & Privacy Officer

Beer Franken was vanaf 2008 tot en met 2016 verantwoordelijk voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen het AMC en in die hoedanigheid Functionaris Gegevensbescherming. Hij zag toe op de naleving van relevante wetten (waaronder Wbp en Wgbo). Daarnaast hield hij zich bezig met de implementatie van de komende Europese Privacywetgeving binnen het AMC.
Momenteel werkt hij aan het opzetten van een sectorale CERT voor de zorg.