FAQ

 

 

Disclaimer
Hoewel de antwoorden op de vragen met grote zorgvuldigheid worden opgesteld, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend, noch kan het IIR daaromtrent enige aansprakelijkheid aanvaarden. Vragen kunt u ook voorleggen aan de directie en medewerkers van het IIR. Zij behouden het recht vragen te weigeren, in te korten of anderszins te redigeren.