FAQ

 

 

Disclaimer
Hoewel de antwoorden op de vragen met grote zorgvuldigheid worden opgesteld, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend, noch kan het Outvie (voorheen IIR) daaromtrent enige aansprakelijkheid aanvaarden. Vragen kunt u ook voorleggen aan de directie en medewerkers van het Outvie. Zij behouden het recht vragen te weigeren, in te korten of anderszins te redigeren.